פתוח 24 שעות 

 חוץ מיום ו’טואול הקמת אתרי אינטרנט